Hry na rozšiřování slovní zásoby

Tiskařský šotek

Motivace: Do každé řádky textu, který nyní přečtu , přidal tiskařský šotek jednu věc, která tam nepatří. Zkuste vetřelce vyhledat.
 
 1. domácí zvířata - kočka, vepř, pes, zajíc
 2. školní potřeby: sešit, rákoska, pero, říkanka
 3. naše řeky - Dunaj, Labe, Berounka, Vltava
 4. jehličnaté stromy: smrk, borovice, bříza, modřín
 5. míčové hry: hokej, kopaná, tenis, házená
 6. ryby našich vod: štika, sumec, žralok, kapr
 7. ovoce: pomeranč, jablko, hruška, celer
 8. dopravní prostředek: auto, letadlo, autobus, družice
 9. nápoje: kefír, čaj, jogurt, mléko
 10. zelenina: zelí, mrkev, kiwi, paprika.
 
Metodické doporučení: Sooutěží dvě družstva. Na jednu otázku odpovídá současně dvojice dětí, každé dítě z jiného družstva. Kdo je rychlejší, získává bod. Pokračují další hráči, kteří jsou na řadě. Zadání můžeme obměňovat podle právě probíraného učiva. Např. probíráme slovní druhy:
 
 1. slovesa - běhá, leží, starý, kopnout
 2. zájmena - on, ta, jaký, malý apod.
 
Čas: 10 minut
 
 
 
 

Jedno slovo, dva obrázky

Děti hledají ke slovu, které řekneme dva obrázky. 
 
Např. ucho - lidské, u tašky (popř. u hrníčku)
        oko - lidské, mastné oko na polévce (popř. oko na punčoše, pytlácké oko)
        koruna - platidlo, královská (popř. koruna stromu)
        zámek - budova, visací
        list - list popíru, list ze stromu
        noha - lidská, u stolu
        kolo - jízdní, u auta
        kohoutek - zvíře, na umyvadle
        los - zvíře, do loterie
        houba - hřib, školní houba
        pero - ptačí pero, na psaní
        pánev - část těla, pánev na smažení
        ručička - u hodin, malá ruka
        koleno - část těla, koleno u potrubí apod.
 
Metodické doporučení: Obrázky namalujeme s dětmi popřípadě vystříháme ze starých časuopisů. Soutěží se po dvojicích. Kdo první nalezne dva obrázky, které k sobě patří, vítězí. Pokud nemáme k dispozici žádné pomůcky, hráči hledaná slova pouze říkají. V tomto případě hodnotíme množství slov, která byla nalezena. 
 
Čas: 10 minut
        
 
 
 

Čtení bez písmenek

Na stole je hromádka různých obrázků . Hráč skládá vždy tři k sobě tak, aby daly dohromady větu. Například. obrázek chlapce, úst a jablka můžeme přečíst jako: Chlapec jí jablko. 
 
Metodické doporučení: Pro ulehčení úkolu můžeme obrázek, který větu začíná, nalepit na žlutou čtvrtku, opstatní na bílou. 
 
Čas: 5 - 10 minut
 
Pomůcky: nůžky, obrázky, lepidlo, barevná a bílá čtvrtka
 
 
 
 

Na rýmování

Na stejně velké kartičky nalepte nebo nakreslete jednoduché obrázky. Děti si je několikrát hlasitě přečtou a zjistí, že každý z nich si k sobě hledá kamaráda (každý název obrázku se rýmuje s nějakým dalším). Jakmile poznají, které dva obrázky se k sobě hodí, utvoří z nich dvojice. Ten, kdo vytvoří v daném čase nebo do vyčerpání obrázků nejvíce dvojic, je vítěz. 
 
Metodické doporučení: Obrázky musí být jednoznačné. Např.: míč - klíč; bota - nota; hruška - tužka; pes - les; opice - čepice; kos - nos; mrak - drak; stůl - hůl; veverka - ještěrka; tráva - kráva apod.
 
Čas: 5 - 10 minut
 
Pomůcky: obrázky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, fixy, dětské hudební nástroje
 
 
 

Která slova se rýmují s tímto slovem

Děti mají za úkol vymyslet slova, která se rýmují se zadaným slovem a sepsat je na papír. Ten, kdo jich vymyslí nejvíce, vyhrává. Děti mohou vymýšlet slova jednotlivě, ale je možné pracovat i ve dvojicích nebo ve skupinkách. 
Např. les - pes, ves, jez, ples, dres, stres apod.
        nůžky - pušky, stužky, hrušky, tužky, růžky, družky apod.
 
Čas: 5 minut (na vymýšlení cca. 1 minuta)
 
Pomůcky: papír, tužka
 
 
 

Vytvoř definici ke slovu

Každému z dětí zadáme nějaké slovo, které bude muset vysvětlit, tedy vytvořit jeho definici. Následně budou jednotlivé děti předstupovat před skupinu s definicemi, které vymyslely a ostatní děti budou hádat, o jaké slovo se jedná. Po uhodnutí nastoupí další žák. 
 
Čas: 10 - 15 minut
 
Pomůcky: žádné
 
 
 

Vzpomeň si na co nejvíce slov končících na ...

Vzpomeň si na slova, která končí na zadaný soubor písmen. Dítě (nebo dvojice), které vymyslí v daném čase nejvíce slov, vyhrává. 
Např. -una: kuna, struna, koruna, harpuna...
        -es: ples, pes, ves, les, stres...
 
Čas: 5 minut (vymýšlení cca. 2 minuty)
 
 
 
 
Zdroj: HOLEYŠOVSKÁ, A., Rok ve školní družině. Praha: Portál, 2003. ISBN: 80-7178-752-3.

         NEZNÁMÝ AUTOR, Typy cvičení [online], [cit. 28. 1. 2015]. Dostupné na WWW: 
            https://www.mluvim-dobre.cz/typy-cviceni.php