Hry v autě

Bingo kdekoliv a kdykoliv

Věk: 4 - 12 let
 
Pomůcky: tužka nebo pero pro každého hráče
 
Postup: Každý kráč si nakreslí na papír tabulku o 5 sloupcích a pěti řádcích. Do každého políčka si každý hráč napíše nějakou věc, kterou je možné po cestě vidět (např. dub, poštovní schránka, přechod, most, kos atd.). Společně cestou sledujte, které z těchto věcí skutečně uvidíte. Pokud je spatřítě, můžete si je v tabulce odškrtnout. Vyhrává ten, kdo má zaškrtnuto pět názvů v jednou ze sloupců, řádků nebo v úhlopříčce. 
 
 
 
 

Hledání písmene 

Věk: 6 - 12 let
 
Pomůcky: žádné
 
Postup: Nejdříve si dítě vybere nějaké písmeno a vy si pak vyberete jiné. Na povel: "Start!" začne dítě kolem sebe hledat věci, které začínají na písmeno, které si vybral. Např. vybere si písmeno "s", bude tedy hledat střechu, sloup, silnici, strom apod. Dítě si může nalezená slova zapisovat na papír nebo mu je můžete počítat. Když vyprší čas, jste na řadě vy. Uvidíte, kolik předmětů jste schopni ve stanoveném čase najít. 
 
 
 
 
Zdroj: WARNER, P., Jak lépe využít čas strávený s dětmi. Praha: Portál, 2004. ISBN: 80-7178-878-3