Pochodové hry

Klíště

Délka trvání: neomezená
Počet hráčů: neomezen
Pomůcky: kolíčky na prádlo
Prostředí: po cestě
Mezi hráči koluje jedno nebo dvě klíšťata (i více záleží na počtu hráčů) - kolíčky. Hráči se snaží nemít u sebe kolíček a nepozorovaně ho připnout na někoho jiného. Ten, kdo donese ne sobě kolíček do cíle, prohrává, a klíště ho úplně vysálo.

 


Robin Hood

Délka trvání: neomezená
Počet hráčů: neomezený
Pomůcky: žádné
Prostředí:po cestě
Vedoucí (Robin Hood) jde vepředu, tak aby na něj všichni hráči viděli. Jakmile zvedne ruku, hráči mají chvíli na to, aby se schovali. Poté se je vedoucí snaží najít, ale nesmí se pohnout z místa. Koho najde, ten musí splnit předem dohodnutý trest.

 


Ano – ne - co

Délka trvání: neomezená
Počet hráčů: neomezený
Pomůcky: lístečky
Prostředí: po cestě
Hráčům se dá libovolný počet životů (kartiček). Po celou dobu hry nesmí používat slova ano, ne a co. Pokud některé z těchto slov použije strácí život (odezdá jednu kartičku tomu, kdo ho na to upozornil.

 Stojí, stojí strom

Družina stojí na okraji lesa a vedoucí začne odříkávat: „Stojí, stojí strom, praštil do něj hrom, chytněte se buku (smrku, jedle, atd.). Hráči se rozprchnou a hledají v nejbližším okolí daný strom. Kdo se dotýká kmene daného stromu, nemůže dostat babu. Vedoucí zatím honí ty, kteří svůj strom zatím nenašli, a každý, kdo od něj dostane babu, má trestný bod.

 Bomba, potopa, nálet

Vedoucí říká vždy bomba, potopa  nebo nálet, na slovo bomba si děti musí dřepnout,na slovo potopa stoupnout na vyvýšené místo a na slovo nálet se musí schovat např. za kámen, židli, strom, stůl... Zároveň se slovem říká i počet vteřin (max. 10 sekund). Děti musí splnit úkol do doby, než vedoucí tento počet napočítá. Pokud to stihnout, získají bod. Vyhrává ten, kdo má nejvíce bodů.