Seznamovací hry

Přidání vlastnosti ke jménu pro jeho lepší zapamatování

Hráči se posadí do kruhu. Hráči společně vymýšlejí pro jednotlivé osoby v kruhu vlastnost, která ji charakterizuje (např. malinkatá Maruška, lenošná Lenka apod.). Pak si procvičí paměť tak, že postupně po kruhu říkají jak svoje jméno, tak i jména ostatních osob v kruhu.
 
 
 

Představování druhého a vymýšlení indiánského jména

Všichni hráči si vyberou k sobě někoho do dvojice (nejlépe někoho, koho moc neznají) a za dvě minuty mají jeden o druhém zjistit co nejvíce informací a podle nich vymyslet pro druhého indiánské jméno. Po uplynutí dvou minut se dvojice navzájem představují a říkají, jaká indiánská jména pro sebe navzájem vymysleli.