Vědomostní hry

Kdo jsem

Budeme potřebovat kartičky se jmény známých osobnostní a připínací špendlíky.
Každému hráči připevníme na záda tabulku se jménem nějaké známé osobnosti (např. Karel Gott, Lucie Bílá, J. Á. Komenský, Mr. Bean, Miloš Zeman, Václav Havel apod.), dotyčný však nesmí vědět o jakou osobnost se jedná. Hráči  chodí po místnosti a pokládají si otázky, na které mohou druzí odpovídat pouze ano nebo ne. Jedné osoby se může hráč zeptat pouze pětkrát, potom se už musí ptát jiné. Když hráč uhodne své jméno, odchází ze hry a vyhrává. Můžeme hrát na jednoho vítěze nebo na několik prvních míst. 
Pro mladší děti lze hru usnadnit tak, že na kartičkách budou jména pohádkových postav. 
 
 
 

Roční období

Budeme potřebovat kartičky s věcmi typickými pro všechna roční období např. kulich, sněhulák, kuřátko, pomlázka, sluníčko, sníh, spadané listí, drak apod. Tyto kartičky rozložíme na podlahu. Vychovatel určí, ke kterému ročnímu období se kartičky, které děti budou vybírat, mají vztahovat. Každý hráč vybere z obrázků jeden, který patří k určenému ročnímu období. Potom vysvětlí, proč si vybral právě tento obrázek. Pokud vybere správně, získává bod. Vyhrává hráč s největším počtem bodů.
 
 
 

Vzduch, země, moře

Vyvolávač, u mladších dětí vedoucí hry, se obrátí na některého hráče a zvolá VZDUCH nebo ZEMĚ nebo MOŘE. Na zvolání vzduch musí hráč říci jméno nějakého ptáka, na zvolání ZEMĚ pozemského živočicha a na zvolání MOŘE nějakého mořského živočicha. Vyhrává ten, kdo dokáže vždy odpovědět.
Jsou možné i různé obměny zvolání např. PTÁK, ZVÍŘE, KVĚTINA nebo NÁBYTEK, JÍDLO, OBLEČENÍ.