Hry cvičící pamět

Zapamatuj si slova

Hrají dvě dvojice dětí. Vedoucí hry předem upozorní soutěžící, že uslyší dvakrát po sobě devět slov, která si musí zapamatovat. Pak je řada na soutěžících. Jeden odříkává, druhý může napovídat. Vedoucí hry zaznamenává správné odpovědizaškrtnutím a zakroužkováním. Dvojice se střídají a tak, která si zapamatovala nejvíce slyšených slov vítězí. 
 
Příklady slov:
  1. koktejl, klobouk, kosa, koza, kočka, kačena, knár, krmítko, kajak;
  2. maminka, medvěd, můra, med, mísa, míra, maso, mýdlo, mrak;
  3. Cecilka, cibule, citron, cukr, culík, cesta, cedník, cedule, cop;
  4. lampa, luk, lípa, labuť, letadlo, lázně, lízátko, letiště, lev;
  5. dědeček, dům, drak, dívka, datel, dýmka, dvorek, duha, dláto;
  6. babička, brambora, býk, byt, bedna, budík, beran, balon, bouda apod.
 
Metodické doporučení: Soutěžení ve dvojici je rychlejší a navíc vede ke spolupráci a vzájemné komunikaci. 
 
Čas: 5 - 10 minut
 
 

Šotek

Na papír napíšeme krátký text složený z jednoduchých vět. Vztahuje se k příběhu nebo k pohádce, kterou  děti velmi dobře znají. Tiskařský šotek věty rozházel. Děti mají za úkol věty dát do správného pořadí. 
 
Metodické doporučení: Vhodné pro malou skupinku a pro jednotlivce. Přeházené věty si děti na okraji očíslují tak, jak mají jít za sebou. 
 
Čas: 10 minut a více
 
Pomůcky: správný text a text s přeházenými větami
 
 
 
Zdroj: HOLEYŠOVSKÁ, A., Rok ve školní družině. Praha: Portál, 2003. ISBN: 80-7178-752-3.